Close

નિવાસી અધિક કલેક્ટર (આર.એ.સી)

નિવાસી અધિક કલેક્ટર (આરએસી) એ સરકાર અને લોકો વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ કડી છે. તેઓ ઓફિસની કામગીરીના સંપૂર્ણ સંકલનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. જિલ્લા કલેક્ટર વિસ્તારોમાં યોજાનારી તમામ કાર્યક્રમોની દેખરેખ તેમજ અમલીકરણ તેમજ મહેસૂલ અધિકારીઓની દેખરેખ.

નિવાસી અધિક કલેક્ટર:
+91 261 2669200, 2660011
rdc-sur [at] gujarat[dot]gov[dot]in

નિવાસી અધિક કલેક્ટર (આર.એ.સી)