સુરત વિશે

સુરત ગુજરાત રાજ્યમાં ભારતના પશ્ચિમ ભાગ પર સ્થિત એક શહેર છે. તે ગુજરાત અને ભારતના અન્ય રાજ્યોની વિવિધ ભાગ માથી લોકોનાં સ્થાંળાત્તર કારણે અને ઝડપી વૃદ્ધિ દર તેમજ  ભારતનાં ગતિશીલ શહેર પૈકી એક  શહેર છે.

સુરત ભારતના એક સૌથી સ્વચ્છ શહેર પૈકી નુંં  એક શહેર છે અને તે પણ જેમ કે “રેશમ સિટી” “હીરાનુ શહેર”, ‘ધ ગ્રીન સિટી “, વગેરે તે સૌથી ગતિશીલ હાજર અને એક સમાન વૈવિધ્યસભર વારસો ધરાવે છે ઘણા અન્ય નામો દ્વારા ઓળખાય છે ભુતકાળ માં સુરત શહેર ભારતમાં   બ્રિટીશ લોકો ની  પહેલી ભૂમિ છે. ડચ અને પોર્ટુગીઝ પણ સુરતમાં બિઝનેસ કેન્દ્રો ધરાવતા હતા, અવશેષો છે, જે હજુ પણ આધુનિક દિવસમાં સુરતમાં ડચ અને પોર્ટુગીઝ નાં અવષેસો સચવાયા છે અને તેમના ધ્વારા જ અન્ય દેશો સાથે  વ્યવસાયો  અને વ્યાપાર ની સ્થાપના કરી હતી. ભૂતકાળમાં આ કોઈપણ સમયે તેની બંદરમાં લંગર કરતાં વધુ ૮૪ દેશોમાં જહાજો સાથે ભવ્ય બંદર હતું.

આજે પણ સુરત સમગ્ર દેશમાં આસપાસ બિઝનેસ અને નોકરી માટે શહેર માં સ્થાંળાતરીત થવાની પરંપરા ચાલુ રહે છે. સુરત  શૂન્ય ટકા બેરોજગારી દર ધરાવે છે અને  સુરત સિટી આસપાસ વિવિધ ઉદ્યોગો ખૂબ જ ઝડપી  વિકાસનાં કારણે અહીં નોકરી સરળતાથી મળી રહે   છે.  વધુ વિગતો માટે

નો ઇમેઝ
Hon'ble Minister Minister Name
કલેક્ટર સુરત
કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ ડૉ. ધવલ પટેલ, આઇ.એ.એસ.