Close

વિધાનસભા ચૂંટણી 2022

 

જિલ્લા ચૂંટણી કચેરી સુરત

 
અનુ.નં માહિતી  
1 રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO) & મદદનીશ રિટર્નિંગ ઓફિસર (ARO) વિગતો સુરત-આર. ઓ.-એ.આર.ઓ.
2 નોડલ અધિકારીઓની વિગતો સુરત-નોડલ અધિકારી
3 જિલ્લાના કુલ મતદારોની વિગતો સુરત-કુલ-મતદાર
4 મતવિસ્તાર મુજબ મતદાર માહિતી (લિંગ ગુણોત્તર) સુરત મતદાર (લિંગ ગુણોત્તર)
5 મતવિસ્તાર મુજબ મતદાર માહિતી (મતદાર-વસ્તી ગુણોત્તર) સુરત- મતદાર (વસ્તી ગુણોત્તર)
6 વર્તમાન રોલ્સમાં EPIC અને ફોટો કવરેજ પર મતવિસ્તાર મુજબની માહિતી EPIC અને ફોટો કવરેજ  મતવિસ્તાર મુજબની માહિતી
7 મતદાન મથક સ્થાનો (PSL) વિગતો મતદાન મથક સ્થાનો (PSL) વિગતો