Close

દવાખાનાઓ

કિરણ સર્જીકલ હોસ્પિટલ

૨જો માળ, ભવાની ચેમ્બર, પીપલ્સ બેંક ક્રોસ રોડ, કતારગામ રોડ, સુરત.

ફોન : 02612532181
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

કેર હોસ્પિટલ્સ

સુરત-ડુમસ રોડ, અઠવાગેટ , સુરત.

ફોન : 02613927777
કેટેગરી / પ્રકાર: Heart Hospital

ખુશી ઇ એન ટી હોસ્પિટલ

બેજણવાળા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, રાંદેર રોડ, અડાજણ, તલવાડી, સુરત.

ફોન : 09825268575
કેટેગરી / પ્રકાર: ઇ એન ટી હોસ્પિટલ

ગાબાની કિડની હોસ્પિટલ

૧લો માળ, ધન લક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સ, આયુર્વેદ કોલેજ નજીક, સ્ટેશન-લાલ દરવાજા રોડ, સુરત

કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

ગિરીશ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ

જી ટાવર, શંખેશ્વર કોમ્પ્લેક્સ, ઘોડ ડોડ રોડ, ઈન્કમટેક્સ ઓફિસ પાસે, મજૂરાગેટ, સુરત

ફોન : 02612473500
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

જોગી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ

આનંદ મહેલ રોડ, ગુરુ રામ પાવન ભૂમિ, અડાજણ ગામ, સુરત.

ફોન : 02616539679
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

ટ્રાઇસ્ટાર હોસ્પિટલ

ટી & ટી. વી. હાઇ સ્કૂલની સામે, સુરત.

ફોન : 02612200000
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

ડો. ભીમાણી હોસ્પિટલ

૨જો માળ, આર.બી કોમ્પ્લેક્સ, વરાછા રોડ, બરાડા એસ્ટેટની સામે, સુરત.

ફોન : 09825403796
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ

ડો. સચદેવ આઈ હોસ્પિટલ

૫મો માળ, પ્લેટિનમ પ્લાઝા, પૂજા અભિષેકની નજીક, પાર્લે પોઇન્ટ, સુરત

ફોન : 02616533000
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી આઇ હોસ્પિટલ

ડો. સીતા હોસ્પિટલ

સબ જેલની બાજુમા, ખટોદરા જી.આઇ.ડી.સી, રિંગ રોડ, જય ઉત્તમ બિલ્ડીંગની બાજુમા, સુરત.

ફોન : 02612632100
કેટેગરી / પ્રકાર: ખાનગી હોસ્પિટલ