Close

બેંકો

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંક – મૈન બ્રાન્ચ

રેસમ ભવન, મૈન રોડ, લાલ દરવાજા,સુરત રેલવે સ્ટેશન નજીક, સુરત ગુજરાત- ૩૯૫૦૦૩

ફોન : 02612423145
વેબસાઇટ લિંક : https://www.centralbankofindia.co.in/english/home.aspx

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા – મઇન બ્રાન્ચ

નાનપુરા બ્રાન્ચ, અઠુગર સ્ટ્રીટ,ટીમલીયાવાડ, નાનપુરા સુરત - ૩૯૫૦૦૧

ફોન : 026124721440
વેબસાઇટ લિંક : http://sbi.co.in