Close

વીજળી

ડી.જી.વી.સી.એલ ઉધના-2

બમરોલી રોડ, ઉધના-૨ સબ/ડીવી. સુરત

ઇમેઇલ : sdo[dot]udhna2ind[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02612895051
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dgvcl.com/dgvclweb/index.php

ડી.જી.વી.સી.એલ ઉધના-3

૩૯-ગાયત્રી નગર,સમિતિ સ્કૂલની બાજુમા, ડિસ્ટ. સુરત. ઉધના-આઈ આઈ આઈ સબ/ડીવી.

ઇમેઇલ : sdo[dot]udhna3ind[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02612905039
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dgvcl.com/dgvclweb/index.php

ડી.જી.વી.સી.એલ પાંડેસરા

ડી.જી.વી.સી.એલ, બાટલી બોઈ કમ્પનીની સામે, સુરત-નવસારી રોડ, પાંડેસરા. સુરત (યુ) ડીવી.

ઇમેઇલ : do[dot]urbana[at]gebmail[dot]com
ફોન : 8980027803
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dgvcl.com/dgvclweb/index.php

ડી.જી.વી.સી.એલ પાલ

૩, સંગમ સોસાયટી, નવયુગ કોલેજ ની પાછળ , રાંદેર રોડ, સુરત. પાલ સબ/ડીવી

ઇમેઇલ : sdo[dot]Pal[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02612784272
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dgvcl.com/dgvclweb/index.php