Close

ઇ-સેવા – પરિવહન

    • ઑનલાઇન લર્નિંગ લાઇસન્સ નોંધણી
    • ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટે નિમણૂંક બુકિંગ
    • નવા વાહન ની નોંધણી
    • એચએસઆરપી નંબર પ્લેટ
  • રાષ્ટ્રીય પરમિટ

ઘણી વધુ સેવાઓ

મુલાકાત: http://rtogujarat.gov.in/

આરટીઓ-સુરત

આરટીઓ, પાલ - હઝીરા રોડ, પાલ, સુરત.
સ્થળ : પાલ - હઝીરા રોડ, પાલ, સુરત. | શહેર : સુરત