Close

ફોર્મ્સ

ફિલ્ટર ફોર્મ્સ કેટેગરી પ્રમાણે

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું જુઓ / ડાઉનલોડ
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 05/08/2018 જુઓ (346 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 05/08/2018 જુઓ (340 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 05/08/2018 જુઓ (815 KB)
જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 05/08/2018 જુઓ (65 KB)
સોલ્‍વંટ પરવાના આપવા બાબત. 05/08/2018 જુઓ (87 KB)
મહિલા પ્રધાન ક્ષેત્રિય બચત યોજનાની પરવાનગી રિન્યુ કરાવવા બાબત 05/08/2018 જુઓ (533 KB)
વ્યક્તિગત અધિકૃત એજન્ટ (મહિલા પ્રધાન) ની નિમણુંક માટેનું અરજી પત્રક (Form 29) 05/08/2018 જુઓ (288 KB)
નવી અને અવિભાજય જમીન કે પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકારની જમીન ખેતી કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે વેચાણ કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે શરતફેર માટે 05/08/2018 જુઓ (409 KB)
ગણોતધારાની કલમ-૬૩ એએ તથા સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ઓર્ડિનનસ- કલમ-પપ તથા મુ.ગ.વ. અને ખેતીની જમીન (કચ્છા વિદર્ભ વિસ્તાણર) ની કલમ-૮૯બ અન્વ યે મંજુરી 05/08/2018 જુઓ (64 KB)
ગણોતધારાની કલમ- ૬૩ અન્વ યે મંજુરી 05/08/2018 જુઓ (62 KB)